• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/07/20
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 8 اصفهان
  • محدوده: بهارستان
  • آدرس: بهارستان/خ اردیبهشت/خ فراهانی/کوچه 2
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
بهارستان خ اردیبهشت خ فراهانی کوچه 2 کد 341 ، پروژه های بهارستان ، پروژه های خیابان اردیبهشت ، پروژه های خیابان فراهانی ، ساختمان های منطقه بهارستان ، پروژه های منطقه8
خصوصیات ساختمان
آدرس:
بهارستان/خ اردیبهشت/خ فراهانی/کوچه 2
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 8 اصفهان
تعداد طبقه:
3
طول جغرافیایی:
32.489308
عرض جغرافیایی:
51.795061
نام صاحب ملک:
اقای خان محمدی
موبایل صاحب ملک:
9133056893
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/20
تصویر:
متراژ
160
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
بهارستان