• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/07/20
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 8 اصفهان
  • محدوده: بهارستان
  • آدرس: بهارستان/فاز2/پرند 2
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 3
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
بهارستان فاز2 پرند 2 کد 326 ، پروژه های بهارستان ، پروژه های خیابان فاز2 ، پروژه های خیابان پرند2 ، ساختمان های منطقه بهارستان ، پروژه های منطقه8
خصوصیات ساختمان
آدرس:
بهارستان/فاز2/پرند 2
تعداد واحد:
3
منطقه شهرداری:
منطقه 8 اصفهان
تعداد طبقه:
3
موبایل مهندس:
9178991184
نام مهندس:
مهندس علیزاده
طول جغرافیایی:
32.489596
عرض جغرافیایی:
51.768493
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/20
تصویر:
متراژ
150
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
بهارستان