• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1395/10/09
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 4 اصفهان
  • محدوده: هشت بهشت شرقی
  • آدرس: اصفهان، خیابان حمزه، جنب مادی، جنب کوی 15
  • تعداد طبقه: 8
  • تعداد واحد: 9
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
اصفهان، خیابان حمزه، جنب مادی، جنب کوی 15
خصوصیات ساختمان
آدرس:
اصفهان، خیابان حمزه، جنب مادی، جنب کوی 15
تعداد واحد:
9
منطقه شهرداری:
منطقه 4 اصفهان
تعداد طبقه:
8
نام صاحب ملک:
میرلوحی
موبایل صاحب ملک:
9358049639
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/09
تصویر:
متراژ
500
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
هشت بهشت شرقی