• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/02/09
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 12 اصفهان
  • محدوده: رباط دوم
  • آدرس: اصفهان/خیابان رباط دوم/خیابان مسجدامام علی/بن بست هشتم
  • تعداد طبقه: 6
  • تعداد واحد: 6
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
اصفهان/خیابان رباط دوم/خیابان مسجدامام علی/بن بست هشتم
خصوصیات ساختمان
آدرس:
اصفهان/خیابان رباط دوم/خیابان مسجدامام علی/بن بست هشتم
تعداد واحد:
6
منطقه شهرداری:
منطقه 12 اصفهان
تعداد طبقه:
6
نام صاحب ملک:
باقرزاده
موبایل صاحب ملک:
9124692733
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/09
تصویر:
متراژ
1265
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
رباط دوم