• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1395/10/05
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 3 اصفهان
  • محدوده: چهارباغ خواجو
  • آدرس: اصفهان، خیابان شهدای خواجو، کوی 6، کوی لطف الله خواجویی
  • تعداد طبقه: 6
  • تعداد واحد: 12
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
اصفهان، خیابان شهدای خواجو، کوی 6، کوی لطف الله خواجویی
خصوصیات ساختمان
آدرس:
اصفهان، خیابان شهدای خواجو، کوی 6، کوی لطف الله خواجویی
تعداد واحد:
12
منطقه شهرداری:
منطقه 3 اصفهان
تعداد طبقه:
6
نام صاحب ملک:
حاجی وند
موبایل صاحب ملک:
9133191255
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/05
تصویر:
متراژ
500
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
چهارباغ خواجو