• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/06/23
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 13 اصفهان
  • محدوده: باغ زیار
  • آدرس: باغ زیار کوچه نادری
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
باغ زیار کوچه نادری کد 60 ، پروژه های باغ زیار ، پروژه های کوچه نادری ، ساختمان های منطقه باغ زیار ، پروژه های منطقه 13
خصوصیات ساختمان
آدرس:
باغ زیار کوچه نادری
منطقه شهرداری:
منطقه 13 اصفهان
طول جغرافیایی:
32.628416
عرض جغرافیایی:
51.623116
نام صاحب ملک:
آقای بختیاروند
موبایل صاحب ملک:
9133113679
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/23
تصویر:
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
باغ زیار