• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/06/23
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 13 اصفهان
  • محدوده: شهرک ولیعصر
  • آدرس: کوی ولی عصر سعادت کوچه8
  • تعداد طبقه: 2
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
کوی ولی عصر سعادت کوچه8 کد 52 ، پروژه های کوی ولی عصر ، پروژه های خیابان سعادت ، ساختمان های منطقه ولی عصر ، پروژه های منطقه 13
خصوصیات ساختمان
آدرس:
کوی ولی عصر سعادت کوچه8
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 13 اصفهان
تعداد طبقه:
2
طول جغرافیایی:
32.619242
عرض جغرافیایی:
51.625246
نام صاحب ملک:
آقای جلیلی
موبایل صاحب ملک:
9131295957
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/23
تصویر:
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
شهرک ولیعصر