• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید/کوچه آذر
  • تعداد طبقه: 7
  • تعداد واحد: 14
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خیابان وحید کوچه آذر کد 590 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های کوچه آذر ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید/کوچه آذر
تعداد واحد:
14
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
7
طول جغرافیایی:
32.634688
عرض جغرافیایی:
51.635499
نام صاحب ملک:
آقا ی رفیعی
موبایل صاحب ملک:
9131155621
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1902
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید