• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید/کوچه آذر
  • تعداد طبقه: 4
  • تعداد واحد: 8
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خیابان وحید کوچه آذر کد 589 ، پروژه های خیابان وحید پروژه های کوچه آذر ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید/کوچه آذر
تعداد واحد:
8
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
4
موبایل مهندس:
9133009105
نام مهندس:
آقا ی باقری
طول جغرافیایی:
32.634884
عرض جغرافیایی:
51.638690
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1000
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید