• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید /خ مارنان /اولین کوچه
  • تعداد طبقه: 6
  • تعداد واحد: 12
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خیابان وحید خیابان مارنان اولین کوچه کد 588 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان مارنان ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید /خ مارنان /اولین کوچه
تعداد واحد:
12
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
6
موبایل مهندس:
9138384354
نام مهندس:
آقا ی پورمقدس
طول جغرافیایی:
32.638045
عرض جغرافیایی:
51.643393
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1684
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید