• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید /خاقانی/کوچه 28/جنب مجتمع مریم
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خ وحید خاقانی کوچه 28 جنب مجتمع مریم کد 587 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان خاقانی ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید /خاقانی/کوچه 28/جنب مجتمع مریم
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
3
موبایل مهندس:
9132699757
نام مهندس:
آقا ی احمدی /ترکی
طول جغرافیایی:
32.633348
عرض جغرافیایی:
51.642299
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1000
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید