• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی - تجاری
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: توحید
  • آدرس: خ وحید نبش خ خاقانی
  • تعداد طبقه: 5
  • تعداد واحد: 10
  • مرحله ساخت:
خیابان وحید نبش خیابان خاقانی کد 586 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان خاقانی ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید نبش خ خاقانی
تعداد واحد:
10
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
5
موبایل مهندس:
9138277220
نام مهندس:
آقا ی نکوئی
طول جغرافیایی:
32.633441
عرض جغرافیایی:
51.639059
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1200
نوع کاربری:
مسکونی - تجاری
محدوده:
توحید