• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: خاقانی
  • آدرس: خاقانی/کوچه شهید شهیدی
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خاقانی کوچه شهید شهیدی کد 585 ، پروژه های خیابان خاقانی ، پروژه های کوچه شهید شهیدی ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خاقانی/کوچه شهید شهیدی
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
3
نام صاحب ملک:
آقا ی باباگلی
موبایل صاحب ملک:
9130159839
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
700
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
خاقانی