• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحیدکوچه19
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: نما کاری
خیابان وحیدکوچه19 کد 584 ، پروژه های خیابان وحید ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحیدکوچه19
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
3
موبایل مهندس:
9132708835
نام مهندس:
آقا ی رضا براوی
طول جغرافیایی:
32.630350
عرض جغرافیایی:
51.642187
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
نما کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1000
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید