• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید/خ حسین اباد/کوچه32
  • تعداد طبقه: 3
  • تعداد واحد: 4
  • مرحله ساخت: نازک کاری
خیابان وحید خیابان حسین آباد کوچه32 کد 582 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان حسین آباد ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید/خ حسین اباد/کوچه32
تعداد واحد:
4
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
3
موبایل مهندس:
9131171498
نام مهندس:
آقا ی فروزنده
طول جغرافیایی:
32.626971
عرض جغرافیایی:
51.651601
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
نازک کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
970
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید