• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید/خ حسین اباد/کوچه 11
  • تعداد طبقه: 6
  • تعداد واحد: 12
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خیابان وحید خیابان حسین اباد کوچه 11 کد 579 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان حسین آباد ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید/خ حسین اباد/کوچه 11
تعداد واحد:
12
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
6
موبایل مهندس:
9137342596
نام مهندس:
آقای موسوی
طول جغرافیایی:
32.625299
عرض جغرافیایی:
51.648206
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
1000
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید