• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 5 اصفهان
  • محدوده: وحید
  • آدرس: خ وحید/خ حسین اباد/کوچه 41
  • تعداد طبقه: 6
  • تعداد واحد: 12
  • مرحله ساخت: سفت کاری
خیابان وحید خیابان حسین آباد کوچه 41 کد574 ، پروژه های خیابان وحید ، پروژه های خیابان حسین آباد ، ساختمان های منطقه وحید ، پروژه های منطقه5
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ وحید/خ حسین اباد/کوچه 41
تعداد واحد:
12
منطقه شهرداری:
منطقه 5 اصفهان
تعداد طبقه:
6
موبایل مهندس:
9132145844
نام مهندس:
اقای قاسمی
طول جغرافیایی:
32.628160
عرض جغرافیایی:
51.639947
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
سفت کاری
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تصویر:
متراژ
670
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
وحید