• استان: اصفهان
  • تاریخ به روز رسانی: 1396/07/24
  • نوع کاربری: مسکونی
  • شهرستان: اصفهان
  • منطقه شهرداری: منطقه 6 اصفهان
  • محدوده: میر
  • آدرس: خ میر/کوچه کهنسال
  • مرحله ساخت: بتن ریزی
خیابان میر کوچه کهنسال کد 419 ، پروژه های خیابان میر ، پروژه های کوچه کهنسال ، ساختمان های منطقه میر ، پروژه های منطقه6
خصوصیات ساختمان
آدرس:
خ میر/کوچه کهنسال
منطقه شهرداری:
منطقه 6 اصفهان
موبایل مهندس:
9132873454
نام مهندس:
اقای احمدی
طول جغرافیایی:
32.636914
عرض جغرافیایی:
51.674542
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان
مرحله ساخت:
بتن ریزی
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تصویر:
متراژ
1000
نوع کاربری:
مسکونی
محدوده:
میر